Fartygskollen är en tjänst som underlättar för rederier och befälhavare, att på ett systematiskt och enkelt sätt genomföra och följa upp sin unika egenkontroll.

Med fartygskollen blir det lätt att uppfylla kraven enligt Transportstyrelsen.

Klicka här för att registrera dig i Fartygskollen
Klicka här för prisinformation

Exempelbilder från Fartygskollen

Få en överblick av dina fartyg och tydliga statussignaler som visar om åtgärder krävs.
Skriv kommentarer, arbeta med kontrollistor och administrera behörig besättning.
Systemet signalerar när åtgärder krävs i en tydlig sammanställning.
Få förslag på kontrollistor baserat på typ av fartyg, med möjlighet att skräddarsy kontrollistorna med tillgång till alla Transportstyrelsen punkter.
Ställ in kontrollintervaller med möjlighet att koppla till fartygets motorer.

Ansvar

Det är respektive rederies ansvar att uppfylla aktuella regler för systematisk egenkontroll i enlighet med gällande krav och regler. Fartygskollen är ett verktyg för att underlätta det systematiska arbetet men garanterar inte att det är anpassat för att uppfylla alla krav för alla olika typer av fartyg.

GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Data som registrerats i samband med egenkontroll kommer att följa med respektive fartyg.