Klicka här för att registrera dig i Fartygskollen

Information om avtal och priser
Att registrera sig till Fartygskollen är kostnadsfritt och ni betalar sedan en årsavgift baserat på de fartyg ni registrerar i tjänsten. De fartygstyper som har en fast kostnad enligt listan nedan kan ni själva direkt registrera i tjänsten. Vissa fartygstyper kräver att ni först kontaktar oss för offert och avtal innan de kan registreras i tjänsten.

Gällande priser
Vid registrering av fler än 5 fartyg lämnas pris enligt offert

* Alla priser är angivna exklusive moms

Fiskefartyg (5-8m)200 kr/mån
Fiskefartyg (8-12m)300 kr/mån
Fiskefartyg (12-15m)400 kr/mån
Fiskefartyg (15-24m)500 kr/mån
Transportmotorfartyg (5-8m)200 kr/mån
Transportmotorfartyg (8-12m)250 kr/mån
Transportmotorfartyg (12-15m)300 kr/mån
Transportmotorfartyg (24-30m)Enligt offert
Transportmotorfartyg (> 30m)Enligt offert
Passagerarfartyg (< 12m)500 kr/mån
Passagerarfartyg (12-15m)700 kr/mån
Passagerarfartyg (> 15m < 100 pas.)Enligt offert
Passagerarfartyg (> 15m > 100 pas.)Enligt offert
Traditionsfartyg (< 12m)Enligt offert
Traditionsfartyg (12-24m)Enligt offert
Traditionsfartyg (> 24m)Enligt offert
Lastfartyg < 500 bruttotonEnligt offert
Pråm (< 15m)200 kr/mån
Pråm (15-24m)Enligt offert
Pråm (> 24m)Enligt offert
Pråm > 400 bruttotonEnligt offert

Avtalstid

Avtalstiden förlängs med 12 månader om uppsägning av tjänsten ej meddelas senast 30 dagar innan avtalsperioden upphör.

Vid försäljning av fartyg under avtalsperiod kan avtalet avbrytas inom tre månader från det datum vi har mottagit kvitto eller registreringsbevis som bekräftar ägarbyte. Om den nya ägaren övertar fartyget i Fartygskollen utgår inga avgifter och avtalet kan avbrytas omgående.

Årsavgift

Årsavgiften betalas i förskott för avtalsperioden, 30 dagar netto. Betalas ej avgiften i tid så upphör tjänsten att fungera.