Om oss

Vi har över 20 års erfarenhet av sjöfartsnäring, inom segment upp till 500 brt såsom bogser-, fiske-, taxi-, sjömätning- och passagerarfartyg mm.

Vi har identifierat ett behov av ett behovsanpassat underhållssytem till låg en kostnad för fåbåtsrederier. Vårt underhållssystem fungerar ihop med transportstyrelsens rapporteringssystem ”EKAN” och de lagstadgade kontrollpunkterna.

Fartygskollen ägs och administreras av Egenkontroll i Sverige AB med säte i Gävle.


Målgrupp

Fartygskollen är en tjänst för dig som äger ett eller flera kommersiella fartyg, arbetar som befälhavare, teknisk chef eller eller annan befattning som har behov av ett enkelt verktyg för egenkontroll. Genom att bli kund hos oss och abonnera på tjänsten kan du registrera ditt/dina fartyg och lägga upp en unik plan för din systematiska egenkontroll. Fartygskollen innehåller alla de kontrollpunkter som Transportstyrelsen kan efterfråga.

Självklart kan du lägga till egna kontrollpunkter. Du kan även dokumentera alla certifikat som tillhör fartyget eller besättningen, samt enkelt söka fram uppgifter på din egenkontroll om myndigheten efterfrågar det.

Är du kund hos Fartygskollen kan du enkelt logga in på ”Mina sidor” och se aktuell status på ditt/dina fartyg med avseende egenkontrollen. Du får även en överskådlig bild över vilka kontrollpunkter som behöver kontrolleras inom en snar framtid.


Anders Thyr, grundare till Fartygskollen.se

Anders Thyr

Mitt namn är Anders Thyr, jag är befälhavare på lotsbåtar och bogserbåtar i Gävle, Söderhamn och Iggesund. Jag har arbetat med underhåll och underhållssystem för fartyg i många år. Nu när kraven börjar gälla på allt mindre tonnage, så såg jag ett behov av ett verktyg för systematiskt underhållsarbete även där, för att klara sin egenkontroll och självdeklaration hos Transportstyrelsen

Jag och mina kollegor på Fartygskollen har skapat ett webbaserat-, behovsanpassat underhållssystem till en låg kostnad. Tanken är att man med lätthet ska få förslag på relevanta kontrollpunkter för sitt specifika fartyg (länkning till TS tolkningar som finns i deras tillsynshandbok), kunna välja själv i vilken utsträckning man vill ha sitt underhållssystem, lägga till-, skapa egna kontrollpunkter, samt möjlighet att lägga in besättning som ska kunna se fartygets status och om det finns några anteckningar från föregående besättning mm.

Välkommen ombord på Fartygskollen.se