Loggbok – Kommer snart!

2023-09-13
I samarbete med Fartygskollen.se kommer vi att erbjuda en kostnadsfri digital loggbok (även kallat skeppsdagbok eller skeppsjournal) kopplat till ditt fartyg som du enkelt får tillgång till via appen.

Loggboken underlättar vid anteckning av uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan. Du kommer att ha möjlighet att nå loggboken både från appen och från Fartygskollens underhållssystem.

Vi kommer att informera dig så snart loggboken är tillgänglig!

Fartygskollen är en digital tjänst för underhåll och egenkontroll för rederier och fartyg. Genomför och följ upp er unika egenkontroll enligt alla krav från Transportstyrelsen med Fartygskollens enkla portal för rederi och besättning!

Läs mer om Fartygskollen