• Fartygskollen är en tjänst som underlättar för rederier och befälhavare, att på ett systematiskt och enkelt sätt genomföra och följa upp sin unika egenkontroll.
  • Med fartygskollen blir det lätt att uppfylla kraven om enligt Transportstyrelsen.
  • De utökade kraven om egenkontroll träder i kraft den 1 april 2019.
  • Tjänsten möjliggör även för rederiet att registrera de befälhavare/skeppare som ska ha tillgång till den unika båtens uppgifter eller genomföra egenkontroll digitalt.
  • Målgrupp – Rederier och/eller kommersiella fartyg
  • Webbgränssnittet speglar de krav som Transportstyrelsen har på kontrollpunkter för respektive fartyg.