Om Fartygskollen

Genomför och följ upp din egenkontroll

Säkerhet

Fartygskollen är en tjänst som underlättar för rederier och befälhavare, att på ett systematiskt och enkelt sätt genomföra och följa upp sin unika egenkontroll.

Med fartygskollen blir det lätt att uppfylla kraven enligt Transportstyrelsen.

Kvalitet

De utökade kraven om egenkontroll träder i kraft den 1 april 2019.

Tjänsten möjliggör även för rederiet att registrera de befälhavare/skeppare som ska ha tillgång till den unika båtens uppgifter eller genomföra egenkontroll digitalt.

Kontroll

Målgrupp – Rederier och/eller kommersiella fartyg

Webbgränssnittet speglar de krav som Transportstyrelsen har på kontrollpunkter för respektive fartyg.