Fartygskollen

En digital tjänst för underhåll och egenkontroll för rederier, fartyg och fritidsbåtar!

Genomför och följ upp er unika egenkontroll enligt krav från Transportstyrelsen med Fartygskollens enkla portal för rederi och besättning!

Fartygskollen nu även för fritidsbåtar!

Fartygskollen är nu tillgängligt även för fritidsbåtar och privatpersoner för att kostnadsfritt hålla koll på motorbåten, segelbåten eller vattenskotern!

Lär mer här

Kom igång med Fartygskollen

1. Registrering

Registrera ett konto för ert rederi eller företag och bjud in kollegor och besättning för att tillsammans arbeta i tjänsten.

2. Registrera fartyg

Fartygskollen har stöd för alla olika typer av fartyg och du registrerar själv de fartyg du vill arbeta med.

3. Lägg in kontrollpunkter

Fartygskollen föreslår kontrollpunkter baserat på fartygstyp och du kan självklart enkelt lägga till fler eller helt egna punkter.

4. Dokumentera

Fartygskollen visar tydligt när kontrollpunkter måste utföras eller när certifikat behöver uppdateras.

Privatperson? Läs mer om Fartygskollen för fritidsbåtar

Fartygskollen hjälper er att uppfylla kraven

Fartygskollen är ett verktyg för att underlätta det systematiska arbetet med underhåll och egenkontroll, vilket skapar förutsättningar för att uppfylla alla krav för alla olika typer av fartyg.

Fartygskollens kontrollpunkter är anpassat efter de krav som Transportstyrelsen har för olika typer av fartyg. Det är även enkelt att komplettera med egna kontrollpunkter.

Det är respektive rederis ansvar att utföra systematisk egenkontroll i enlighet med utökade krav och regler från Transportstyrelsen som trädde i kraft fullt ut den 1 april 2019 och gäller för alla yrkesfartyg längre än 5 meter.

Privatperson? Läs mer om Fartygskollen för fritidsbåtar

Funktioner som förenklar

Fartygskollen innehåller många smarta funktioner som syftar till att förenkla arbetet med dina fartyg. Här är några exempel på funktioner som ingår i tjänsten!

Dokumenthantering

Ladda upp certifikat, läkarintyg, behörigheter och få full koll på giltighetstider och påminnelser när dokument behöver uppdateras.

Åtgärdslistor

Lägg enkelt till saker som behöver åtgärdas på åtgärdslistan (varvslistan) och få full koll på den service som behöver utföras.

Besättningslistor

Hantera din besättning och ge tillgång till de fartyg som de behöver arbeta med. Se behörigheter, läkarintyg och certifikat.

Egenkontroll

Arbeta med dina kontrollpunkter och skapa din helt unika egenkontroll för just ditt fartyg. Tydliga signaler visar när något måste utföras.

Historik

Allt som registreras på ett fartyg lagras och gör det enkelt att titta tillbaka för att se vad som hänt på fartyget. Vem gjorde vad och när gjordes det.

Ett eller flera fartyg

Administrera alla era fartyg på ett och samma ställe. Tjänsten föreslår olika kontrollpunkter baserat på typ av
fartyg.

Loggbok

Digital loggbok för anteckning av uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan. (Tilläggstjänst)

Resehantering

Planering av resa, fullständigt stöd under pågående resa, registrering av besättning och passagerarlistor samt komplett sökbar statistik av resor. (Tilläggstjänst)

Varför Fartygskollen

Fartygskollen är en väl etablerad svensk tjänst för underhåll och egenkontroll av fartyg som används av rederier runt om i landet sedan starten 2018.

Kvalitet och uppföljning

Fartygskollen ger er goda möjligheter att skapa kvalitet i ert systematiska underhåll och förenkla vardagen, både för befälhavare, besättning, teknisk- och administrativ personal.

Erfarenhet

Fartygskollen är utvecklat baserat på den långa erfarenhet vi har från Fartygsbranschen och de krav som ställs från Transportstyrelsen.

Support

Vi finns här för er om ni behöver hjälp med att komma igång eller vid frågor och funderingar.

Fartygskollen för Fritidsbåtar

Fartygskollen är nu tillgängligt även för fritidsbåtar och privatpersoner för att kostnadsfritt hålla koll på motorbåten, segelbåten eller vattenskotern!


Korrekt underhåll minskar ägandekostnader över tid, minskar risken för dyra oförutsedda reparationer samt ger dig bättre förutsättningar för bibehålla fritidsbåtens andrahandsvärde.

Om du använder Fartygskollen och är noga med att registrera, uppdatera, dokumentera och utföra uppgifter som tjänsten påminner dig om kommer du få full koll på din fritidsbåt i många år framöver.

Logga in eller Skapa konto för att komma igång!

Här är några exempel på funktioner som finns tillgängliga i Fartygskollen för dig som privatperson.

  • Registrera din fritidsbåt (en eller flera) och lägg till detaljer och information som kan vara bra att känna till.
  • Ladda upp bilder och dokument och håll koll på giltighetsdatum, exempelvis försäkringar, kvitton och instruktioner.
  • Skapa en underhållsplan med kontrollpunkter och ställ in hur ofta de ska utföras. Fartygskollen föreslår punkter baserat på typ av fritidsbåt, men du kan enkelt lägga till fler eller skapa egna.
  • Lägg till anteckningar och kom-ihåg på ett snabbt sätt när du kommer på något viktigt som inte ska glömmas bort.
  • Registrera åtgärdspunkter när du hittar något som måste fixas.
  • Fullständig historik på allt som registreras gör det enkelt att hitta det som hände för ett år sedan eller sju år sedan.
  • Bjud in familj och vänner som också ska kunna ta del av informationen och registrera uppgifter.
Fartygskollen för Fritidsbåtar

Det kostnadsfria erbjudandet för privatpersoner gäller för fritidsbåtar som inte används i yrkesmässig trafik. För yrkesmässig trafik hänvisar vi till registrering i Fartygskollen som Rederi / Företag.

Klicka här för att skapa ett kostnadsfritt konto för fritidsbåtar

Om oss

Mitt namn är Anders Thyr och jag är befälhavare på lotsbåtar och bogserbåtar i Gävle, Söderhamn och Iggesund. Jag har arbetat med underhåll och underhållssystem för fartyg i många år.

Jag och mina kollegor på Fartygskollen skapade 2018 ett webbaserat- och behovsanpassat underhållssystem för rederier och fartyg. Tanken är att man med lätthet ska få förslag på relevanta kontrollpunkter för sitt specifika fartyg baserat på Transportstyrelsens tillsynshandbok, kunna välja själv i vilken utsträckning man vill ha sitt underhållssystem, lägga till-, skapa egna kontrollpunkter, samt möjlighet att lägga in besättning som ska kunna se fartygets status och om det finns några anteckningar från föregående besättning mm.

Vi har över 20 års erfarenhet av sjöfartsnäring, inom segment upp till 500 brt såsom bogser-, fiske-, taxi-, sjömätning- och passagerarfartyg mm.

Välkommen ombord på Fartygskollen!

Anders Thyr

Priser

Så här fungerar prissättningen och licenser för Fartygskollen

Att registrera sig till Fartygskollen är kostnadsfritt och ni betalar sedan en årsavgift baserat på de fartyg ni registrerar i tjänsten. De fartygstyper som har en fast kostnad enligt listan nedan kan ni själva direkt registrera i tjänsten. Vissa fartygstyper kräver att ni först kontaktar oss för offert och avtal innan de kan registreras i tjänsten.

Gällande priser angivna exklusive moms

Fiskefartyg (5-8m)200kr/mån
Fiskefartyg (8-12m)300 kr/mån
Fiskefartyg (12-15m)400 kr/mån
Fiskefartyg (15-24m)500 kr/mån
Fiskefartyg (> 24m)700 kr/mån
Transportmotorfartyg (5-8m)200 kr/mån
Transportmotorfartyg (8-12m)250 kr/mån
Transportmotorfartyg (12-15m)300 kr/mån
Transportmotorfartyg (15-24)450 kr/mån
Transportmotorfartyg (24-30m)500 kr/mån
Transportmotorfartyg (> 30m)700 kr/mån
Passagerarfartyg (< 12m)500 kr/mån
Passagerarfartyg (12-15m)700 kr/mån
Passagerarfartyg (> 15m < 100 passagerare)1 200 kr/mån
Passagerarfartyg (> 15m > 100 passagerare)1 500 kr/mån
Traditionsfartyg (< 12m)Enligt offert
Traditionsfartyg (12-24m)Enligt offert
Traditionsfartyg (> 24m)Enligt offert
Lastfartyg < 500 bruttotonEnligt offert
Pråm (< 15m)200 kr/mån
Pråm (15-24m)250 kr/mån
Pråm (> 24m)300 kr/mån
Pråm > 400 bruttotonEnligt offert
Fritidsbåt (Segelbåt, Motorbåt, Vattenskoter)
Gäller vid registrering som privatperson och avser ej yrkesmässig trafik
Kostnadsfritt
Kontakta oss om du inte hittar din fartygstyp i listan eller har några andra frågor!

Tilläggstjänst – Loggbok och resehantering

Du har per fartyg möjlighet att lägga till tilläggstjänsten ”Loggbok och resehantering”, vilket ger dig ett utökat stöd och möjlighet att föra digital loggbok, planera och hantera resor.

Loggbok (även kallat skeppsdagbok eller skeppsjournal) underlättar vid anteckning av uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan.

Resehantering inkluderar planering av resa, fullständigt stöd under pågående resa, registrering av besättning och passagerarlistor samt komplett sökbar statistik över fartygets alla resor.

Kostnad för tilläggstjänst ”Loggbok och resehantering” är 25% av fartygets licenskostnad, dvs 50kr/mån för ett fartyg med licenskostnad 200kr/mån*.

* Tilläggstjänsten ingår i licensen för passagerarfartyg större än 15 meter.
** Tilläggstjänsten erbjuds helt kostnadsfritt fram till och med 2024-06-30 och är tillgänglig för alla användare.

Avtalstid

Avtalstiden förlängs med 12 månader om uppsägning av tjänsten ej meddelas senast 30 dagar innan avtalsperioden upphör.

Vid försäljning av fartyg under avtalsperiod kan avtalet avbrytas inom tre månader från det datum vi har mottagit kvitto eller registreringsbevis som bekräftar ägarbyte. Om den nya ägaren övertar fartyget i Fartygskollen utgår inga avgifter och avtalet kan avbrytas omgående.

Årsavgift

Årsavgiften betalas i förskott för avtalsperioden, 30 dagar netto. Betalas ej avgiften upphör tjänsten att fungera.

Samarbetspartners

Vi erbjuder våra samarbetspartners en unik möjlighet att synas i Fartygskollens gränssnitt.

Vi har nära samarbeten med aktörer som erbjuder produkter och tjänster inom yrkestrafik och fritidsbåtar. Som samarbetspartner får du möjlighet att erbjuda relevanta produkter och tjänster till de olika segmenten på ett sätt som skapar både kund- och affärsnytta.

Kontakta oss gärna på info@fartygskollen.se så berättar vi mer om vad ett partnerskap med Fartygskollen innebär och vilka möjligheter det ger.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss vid funderingar om tjänsten, för att utreda behov, möte eller demo av tjänsten.

Anna Hedborg
Försäljning & Marknad
anna@fartygskollen.se

Anders Thyr
Branschexpertis & Konsultation
anders@fartygskollen.se

Andreas Wikholm
VD & Produktutveckling
andreas@fartygskollen.se

Postadress
Egenkontroll i Sverige AB
c/o JANJOO GROUP AB
Box 363
801 05 Gävle