Fartygskollen

En digital tjänst för underhåll och egenkontroll för rederier och fartyg!

Genomför och följ upp er unika egenkontroll enligt krav från Transportstyrelsen med Fartygskollens enkla portal för rederi och besättning!

Kom igång med Fartygskollen

1. Skapa konto

Skapa ett konto och bjud in kollegor och besättning för att tillsammans arbeta i tjänsten.

2. Registrera fartyg

Fartygskollen har stöd för alla olika typer av fartyg och du registrerar själv de fartyg du vill arbeta med.

3. Lägg in kontrollpunkter

Fartygskollen föreslår kontrollpunkter baserat på fartygstyp och du kan självklart enkelt lägga till fler eller helt egna punkter.

4. Dokumentera

Fartygskollen visar tydligt när kontrollpunkter måste utföras eller när certifikat behöver uppdateras.

Fartygskollen hjälper er att uppfylla kraven

Fartygskollen är ett verktyg för att underlätta det systematiska arbetet med underhåll och egenkontroll, vilket skapar förutsättningar för att uppfylla alla krav för alla olika typer av fartyg.

Fartygskollens kontrollpunkter är anpassat efter de krav som Transportstyrelsen har för olika typer av fartyg. Det är även enkelt att komplettera med egna kontrollpunkter.

Det är respektive rederis ansvar att utföra systematisk egenkontroll i enlighet med de utökade krav och regler från Transportstyrelsen som trädde i kraft den 1 april 2019.

Funktioner som förenklar

Fartygskollen innehåller många smarta funktioner som syftar till att förenkla arbetet med dina fartyg. Här är några exempel på funktioner som ingår i tjänsten!

Dokumenthantering

Ladda upp certifikat, läkarintyg, behörigheter och få full koll på giltighetstider och påminnelser när dokument behöver uppdateras.

Åtgärdslistor

Lägg enkelt till saker som behöver åtgärdas på åtgärdslistan (varvslistan) och få full koll på den service som behöver utföras.

Besättningslistor

Hantera din besättning och ge tillgång till de fartyg som de behöver arbeta med. Se behörigheter, läkarintyg och certifikat.

Egenkontroll

Arbeta med dina kontrollpunkter och skapa din helt unika egenkontroll för just ditt fartyg. Tydliga signaler visar när något måste utföras.

Historik

Allt som registreras på ett fartyg lagras och gör det enkelt att titta tillbaka för att se vad som hänt på fartyget. Vem gjorde vad och när gjordes det.

Ett eller flera fartyg

Administrera alla era fartyg på ett och samma ställe. Tjänsten föreslår olika kontrollpunkter baserat på typ av
fartyg.

Loggbok

Digital loggbok för anteckning av uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan. (Tilläggstjänst)

Resehantering

Planering av resa, fullständigt stöd under pågående resa, registrering av besättning och passagerarlistor samt komplett sökbar statistik av resor. (Tilläggstjänst)

Varför Fartygskollen

Fartygskollen är en väl etablerad svensk tjänst för underhåll och egenkontroll av fartyg som används av rederier runt om i landet sedan starten 2018.

Kvalitet och uppföljning

Fartygskollen ger er goda möjligheter att skapa kvalitet i ert systematiska underhåll och förenkla vardagen, både för befälhavare, besättning, teknisk- och administrativ personal.

Erfarenhet

Fartygskollen är utvecklat baserat på den långa erfarenhet vi har från Fartygsbranschen och de krav som ställs från Transportstyrelsen.

Support

Vi finns här för er om ni behöver hjälp med att komma igång eller vid frågor och funderingar.

Om oss

Mitt namn är Anders Thyr och jag är befälhavare på lotsbåtar och bogserbåtar i Gävle, Söderhamn och Iggesund. Jag har arbetat med underhåll och underhållssystem för fartyg i många år.

Jag och mina kollegor på Fartygskollen har skapat ett webbaserat-, behovsanpassat underhållssystem till en låg kostnad. Tanken är att man med lätthet ska få förslag på relevanta kontrollpunkter för sitt specifika fartyg baserat på Transportstyrelsens tillsynshandbok, kunna välja själv i vilken utsträckning man vill ha sitt underhållssystem, lägga till-, skapa egna kontrollpunkter, samt möjlighet att lägga in besättning som ska kunna se fartygets status och om det finns några anteckningar från föregående besättning mm.

Vi har över 20 års erfarenhet av sjöfartsnäring, inom segment upp till 500 brt såsom bogser-, fiske-, taxi-, sjömätning- och passagerarfartyg mm.

Välkommen ombord på Fartygskollen!

Anders Thyr

Priser

Att registrera sig till Fartygskollen är kostnadsfritt och ni betalar sedan en årsavgift baserat på de fartyg ni registrerar i tjänsten. De fartygstyper som har en fast kostnad enligt listan nedan kan ni själva direkt registrera i tjänsten. Vissa fartygstyper kräver att ni först kontaktar oss för offert och avtal innan de kan registreras i tjänsten.

Gällande priser angivna exklusive moms

Fiskefartyg (5-8m)200kr/mån
Fiskefartyg (8-12m)300 kr/mån
Fiskefartyg (12-15m)400 kr/mån
Fiskefartyg (15-24m)500 kr/mån
Fiskefartyg (> 24m)Enligt offert
Transportmotorfartyg (5-8m)200 kr/mån
Transportmotorfartyg (8-12m)250 kr/mån
Transportmotorfartyg (12-15m)300 kr/mån
Transportmotorfartyg (15-24)Enligt offert
Transportmotorfartyg (24-30m)Enligt offert
Transportmotorfartyg (> 30m)Enligt offert
Passagerarfartyg (< 12m)500 kr/mån
Passagerarfartyg (12-15m)700 kr/mån
Passagerarfartyg (> 15m < 100 passagerare)Enligt offert
Passagerarfartyg (> 15m > 100 passagerare)Enligt offert
Traditionsfartyg (< 12m)Enligt offert
Traditionsfartyg (12-24m)Enligt offert
Traditionsfartyg (> 24m)Enligt offert
Lastfartyg < 500 bruttotonEnligt offert
Pråm (< 15m)200 kr/mån
Pråm (15-24m)Enligt offert
Pråm (> 24m)Enligt offert
Pråm > 400 bruttotonEnligt offert
Kontakta oss om du inte hittar din fartygstyp i listan eller har några andra frågor!

Tilläggstjänst – Loggbok och resehantering

Du har per fartyg möjlighet att lägga till tilläggstjänsten ”Loggbok och resehantering”, vilket ger dig ett utökat stöd och möjlighet att föra digital loggbok, planera och hantera resor.

Loggbok (även kallat skeppsdagbok eller skeppsjournal) underlättar vid anteckning av uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan.

Resehantering inkluderar planering av resa, fullständigt stöd under pågående resa, registrering av besättning och passagerarlistor samt komplett sökbar statistik över fartygets alla resor.

Kostnad för tilläggstjänst ”Loggbok och resehantering” är 25% av fartygets licenskostnad, dvs 50kr/mån för ett fartyg med licenskostnad 200kr/mån*.

* Tilläggstjänsten ingår i licensen för passagerarfartyg större än 15 meter.
** Tilläggstjänsten erbjuds helt kostnadsfritt fram till och med 2023-12-31 och är tillgänglig för alla användare.

Avtalstid

Avtalstiden förlängs med 12 månader om uppsägning av tjänsten ej meddelas senast 30 dagar innan avtalsperioden upphör.

Vid försäljning av fartyg under avtalsperiod kan avtalet avbrytas inom tre månader från det datum vi har mottagit kvitto eller registreringsbevis som bekräftar ägarbyte. Om den nya ägaren övertar fartyget i Fartygskollen utgår inga avgifter och avtalet kan avbrytas omgående.

Årsavgift

Årsavgiften betalas i förskott för avtalsperioden, 30 dagar netto. Betalas ej avgiften upphör tjänsten att fungera.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss vid funderingar om tjänsten, för att utreda behov, möte eller demo av tjänsten.

Postadress
Egenkontroll i Sverige AB
c/o JANJOO GROUP AB
Box 363
801 05 Gävle